Koszyk

Regulamin

REGULAMIN PROMOCJI I KODÓW RABATOWYCH HOLO ATHLETICS SP. Z O.O.

Niniejszy dokument zwany dalej Regulaminem określa zasady stosowania kodów rabatowych w sklepie internetowym HOLO ATHLETICS.

§ 1 PODSTAWOWE POJĘCIA

 1. Kod Rabatowy
  Elektroniczny ciąg alfanumeryczny, uprawniający Klienta do zrealizowania go w prowadzonym przez Sprzedawcę Sklepie Internetowym HOLO ATHLETICS w celu otrzymania zniżki procentowej lub kwotowej naliczanej od wartości całego Zamówienia (kod rabatowy nie dotyczy kosztów przesyłki).
 2. Klient
  Osoba, która otrzymuje od Sprzedawcy Kod Rabatowy w ramach promocji organizowanej przez Sklep Internetowy działający na stronie internetowej holoathletics.com .
 3. Produkt
  Rzeczy ruchome z kategorii odzieży nowej widniejące w Sklepie Internetowym zwanym dalej HOLOATHLETICS, które podlegają zniżce po uwzględnieniu Kodu Rabatowego o którym mowa w § 1 ust. 1.
 4. Data ważności
  Termin do którego umożliwia się zrealizowanie Kodu Rabatowego w Sklepie Internetowym holoathletics.com

§ 2 WARUNKI OGÓLNE

 1. Sprzedawca zobowiązuje się do przekazania Klientowi Kodu
  Rabatowego, który może być wykorzystany przy realizowaniu
  Zamówienia w Sklepie Internetowym holoathletics.com
 2. Kody Rabatowe nie podlegają wymianie na środki pieniężne (gotówkę/przelew).
 3. Kod Rabatowy jest aktywny od momentu przekazania go od Sprzedawcy do Klienta, do momentu zakończenia, o czym mowa w Dacie Ważności.
 4. Otrzymany od Sprzedawcy Kod Rabatowy jest wielokrotnego lub jednorazowego użytku.

§ 3 ZASADY KORZYSTANIA Z PROMOCJI I KODÓW RABATOWYCH

 1. Udostępnienie Kodu Rabatowego następuje w formie elektronicznej, poprzez wysłanie go do Klienta na wskazany przez niego adres e-mail, ale także będą udostępniane przez influencerów współpracujących bezpośrednio z Sprzedawcą.
 2. Skorzystanie z Kodu Rabatowego nie jest obowiązkowe i zależne wyłącznie od Klienta, czy wpiszę go podczas robienia zakupów w Sklepie Internetowym.
 3. Aby skorzystać z Kodu Rabatowego należy wpisać go w polu „Mam kupon rabatowy” w trakcie realizacji Zamówienia.
 4. Wpisanie Kodu Rabatowego o czym mowa w ust. 3 obniży końcową kwotę do zapłaty zamawianych Produktów.
 5. Po upływie Daty Ważności Kod Rabatowy wygasa.
 6. Reklamacje i zwroty przy użyciu Kodu Rabatowego, będą rozpatrywane analogicznie jak w przypadku innych Produktów o których warunkach mowa w Regulaminie Sklepu Internetowego HOLO ATHLETICS.
 7. Przy składaniu zamówienia z danym kodem rabatowym można go użyć tylko raz w danym zamówieniu.

§ 4 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Do spraw nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się ustawę o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawę o prawach konsumenta oraz kodeks cywilny rygorem dokonania przez Sprzedającego losowego wysłania Produktu.